Történet

Ezeréves az a vita, ami Isten ábrázolhatóságáról szól a nyugati kultúrában. Az ember, aki a maga eszközeivel a láthatatlan világból próbálja kimetszeni Isten képét, hatalmas felelősséget vállal és ambivalens helyzetben találja magát. Megalkotható-e, láthatóvá tehető-e a valódi alkotó?

A művészet azonban nem mindig „alkotás”. A fotóművész megragad, kiragad egy-egy pillanatot. A természet egy-egy momentumában, emberek találkozásában, formák tökéletességében, váratlan ellentétekben és párhuzamosságokban, vizuális dilemmákban vajon megtalálható-e a „mindenható utalás” a XXI. században?

A RefCOO Kutatóműhely 2019 májusában fotópályázatot írt ki hívőknek, nem hívőknek és keresőknek. Olyanoknak, akik képi úton fogalmaznák meg kétségeiket és bizonytalanságaikat vagy éppen bizonyságaikat és tapasztalataikat. A projekt címe ISTEN A XXI. SZÁZADBAN volt. A pályázatot nem várt érdeklődéssel fogadták vallásos és nem vallásos közösségek. Dacára annak, hogy a világ „elvarázstalanodása” folyamatos, a felhívásra idősek, középkorúak, fiatalok és gyermek fotósok tömege válaszolt. Több száz beérkezett pályamű bizonyítja, hogy az istenkeresés jellemző korunkra, és hogy az emberek ma is kutatják az égi világot földi világunk jelenségeiben. Ugyanakkor az itt bemutatott képek nem egy egységes, vallásos esztétika XXI. századi képviselői, hanem tematizált válaszok arra a kérdésre, amely olyan ritkán tevődik fel: egyáltalán hol akarjuk, mi emberek a globális XXI. században keresni a természet urát? Az élet (és a képi világ) mely területei azok, ahol az isteni princípiumot sejtjük?

KRE - REFCOO Egyház és Társadalom Kutatóintézet

A kiállítás nagymozaikja 300 fényképből áll. A legfiatalabb művész 11 éves, a legidősebb 80. Még mindig igaz, hogy minden generáció felteszi az Istenre vonatkozó sajátos kérdéseit. Városiak és falvakban élők, határon inneniek és határontúliak, hivatásos és nem hivatásos művészek küldték el pályázataikat. A kiválasztott fényképek mind egyedi módon közelítik meg a témát és közben kivitelezésük is mesteri. Lehetővé tesznek egy alternatív, egyszerre vallásos és nem vallásos tapasztalást, talán egyfajta párbeszédet a jelen és a múlt vallásos tapasztalata között az emberi vizualitás szférájában.

Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.

(Máté 7: 7-8)

Ön elfogadja-e, hogy az oldalon cookie-kat használunk?

A Szolgáltató kezelésében álló www.i21sz.hu honlap a honlapra történő látogatáskor a Felhasználó végberendezésében sütik (cookie) segítségével adattárolást, illetve adat-kezelést hajthat végre a Felhasználó azonosítása, a Felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Felhasználó részére célzott reklám és egyéb célzott tartalom eljuttatása és piackutatás céljából. A sütik használatához a Felhasználónak minden esetben hozzájárulását kell adnia. Továbbá felhasználói élmény növelése érdekében a honlap üzemeltetője a Google Analytics (https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision) szolgáltatásának igénybevételével gyűjt adatokat a honlap felhasználásával kapcsolatban, így a honlap használata során bizonyos felhasználói adatok automatikusan a honlap üzemeltető kezelésébe kerülnek. Ezen adatok körét a Google Analytics adatvédelmi irányelve határozza meg.